Skip to main content

Ayberk Durgut

Ayberk Durgut 11 Şubat 2005 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiş, hali hazırda Ankara Üniversitesinde fen fakültesi matematik bölümüne birinci olarak girmiş olup, lisans birinci sınıf öğrencisidir.

  Matematiğe olan ilgisinin yanında klasik batı müziğine büyük ilgi duyan Durgut, aynı zamanda Türkiye’deki tek aktif müzisyen söyleşi programı olan ‘Müzisyenlerle Sohbet’ programının kurucusu ve anlık olarak moderatörüdür. Gülsin Onay, Emre Şen, Emre Yavuz, Gökhan Aybulus, Arya Su Gülenç, İlyun Bürkev, Can Saraç gibi büyük isimlerin konuk olduğu 137 bölüme ulaşan programına günümüzde aktif olarak devam etmektedir. Ayberk Durgut Türkiye’nin ilk ve tek klasik müzik dergisi 2 Andante’ye de haber olan, Bursa’da 2 adet solo piyano resitali vermiştir. Bu resitaller Spotify dahil birçok dijital platformda yayınlanmıştır. Katıldığı konserler arasında Fi Sanat Yıldızlar Konseri, Nüans Müzik 2023 Konseri, Çağdaş Sanat Yılsonu Konseri, Elena Çekiç Piyano Festivali, Ulusal Piyano Günleri 2023 yer almaktadır. Durgut, klasik batı müziğinin Türkiye’de daha da gelişmesi ve benimsenmesi için birçok projenin de liderliğini yapmıştır. Bu projeler arasında Kreşando Eğitim platformu kuruculuğu yer almaktadır. Kreşando Eğitim, Türkiye’deki klasik batı müziğine ilgili insanlara online olarak eğitim sağlayan bir eğitim kuruluşudur. Türkiye’nin önde gelen müzik yazarı Aydın Büke ile yaptığı eğitim programı onlarca öğrenci tarafından alınmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştır. Bir başka projesi, Frederic Chopin’in ‘Wiosna’ ismindeki Polonya şarkısını keman-piyano için düzenleyip, kemancı Rumeysa Polat ile profesyonel kaydını alan ilk müzisyen olmasıdır. Wiosna Projesi başta Andante olmak üzere birçok gazeteye de haber olmuştur. Bunun yanında Spotify kaydı olarak tüm dijital platformlardan paylaşılmıştır. Tüm bu projelerinin yanında Türkiye’nin n büyük klasik batı müziği topluluğu olan Türkiye Klasik Müzik Topluluğu’nun kurucusudur. Kurulduğu andan beri Cem Esen, Öykü Yanık, Haluk Orpak, Gülsin Onay gibi isimlerle toplulukta buluşmalar, eğitimler gerçekleştirmiştir. Günümüzde topluluğa kayıtlı 230 üye bulunmaktadır. Tüm bu projelerinin ışığında Üniversite TV kanalına çağırılmış ve röportaj vermiştir. Klasik batı müziği eğitimini Kayapa Sanat kurucusu Fatih Tatlıdil, Fi Sanat kurucusu Eren Yaşar gibi usta isimlerden almasının yanında devlet sanatçısı Gülsin Onay’dan aldığı ustalık sınıfları ile de pekiştirmiştir. Günümüzde Chopin’den Beethoven’a, Mozart’a, Bach’a kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip Ayberk Durgut, repertuvarına yeni eserleri eklemek için de çalışmaktadır.

  Matematik eğitimindeki en büyük deneyimini Nesin Matematik Köyü’nde Mustafa Yağcı’nın asistanlığını yapmış olmakla kazanmıştır. Bu sayede 3 Nesin Matematik Köyü’ndeki en genç asistan olmuştur. Felsefe-Matematik topluluğu olan Lykeion Okulu’nun da kurucusu olan Ayberk Durgut, pekçok fizikçi, matematikçi akademisyen ile dersler vermiş ve topluluğundaki 160 kadar üyeye hizmet sağlamıştır. İlerideki hedefleri arasında matematik profesörlüğü olan Ayberk Durgut, günümüzde halen Mustafa Yağcı’nın asistanlığını yapmaktadır. Ayriyeten kurduğu Euler’in Masası YouTube hesabında öğrencilere dersler anlatarak insanlara matematik alanında yardımcı olmaktadır.

 “Tüm öğretmenlerin sahip olmak isteyeceği türde bir öğrenci, matematik meraklısı ve sanatçı.” – Mustafa Yağcı

“Tuşesi ve tonu ile genç yaşına rağmen Chopin’in ruhunu hissettirebilen bir yetenek.” – Gülsin Onay


Ayberk Durgut was born in Bursa on February 11, 2005, and is currently a first-year undergraduate student at Ankara University, having entered the mathematics department of the faculty of science as the top student.

    Durgut, who has a great interest in classical western life as well as interest in mathematics, is also the founder and active moderator of the ‘Conversation with Musicians’ program, the only active musician conversation program in Turkey. The hospitality of big names such as Gülsin Onay, Emre Şen, Emre Yavuz, Gökhan Aybulus, Arya Su Gülenç, İlyun Bürkev, Can Saraç continues actively today in events consisting of 137 episodes. Ayberk Durgut is attending 2 solo piano recitals in Bursa, which was also reported by 2 Andante, Turkey’s first and only classical music magazine. These recitals have been broadcast on many digital platforms, including Spotify. The concerts he attended include Fi Sanat Stars Concert, Nüans Music 2023 Concert, Contemporary Art Year-End Concert, Elena Çekiç Piano Festival, National Piano Days 2023. Durgut continued the empire of many legacies for the further dissemination and adoption of western classical music in Turkey. Among these projects is the founding of the Kreşando Education platform. Kreşando Education is an education place that provides online education to people in Turkey regarding the classical Western world. The educational program presented by Turkey’s leading music writer Aydın Büke was read by dozens of students and received great interest. Another project is arranging Frederic Chopin’s Polish song ‘Wiosna’ for violin-piano, with violinist Rumeysa Polat becoming the first musician to work professionally. The Wiosna Project was reported in many newspapers, especially Andante. In addition, it was shared on all digital platforms as a Spotify recording. In addition to all these projects, he is the founder of the Turkish Classical Music Ensemble, Turkey’s largest classical western music ensemble. Since its establishment, it has held meetings and trainings in the community with names such as Cem Esen, Öykü Yanık, Haluk Orpak, Gülsin Onay. Today there are 230 members registered in the community. The results of all these projects were invited to the University TV channel and interviews were conducted. He reinforced his classical western music education with the master classes he received from masters such as Kayapa Sanat founder Fatih Tatlıdil and Fi Sanat founder Eren Yaşar, as well as state artist Gülsin Onay. Today, Ayberk Durgut, who has a wide repertoire ranging from Chopin to Beethoven, Mozart and Bach, also strives to find new works for his repertoire.

The greatest experience in mathematics education was gained as the assistant of Mustafa Yağcı at Nesin Mathematics Village. In this way, 3 Nesin became the youngest assistant in the Mathematics Village. Ayberk Durgut, the founder of the Lykeion School, which has Philosophy-Mathematics systems, taught with many physicists and mathematician academicians and provided services to approximately 160 members of his school. Ayberk Durgut, a professor of mathematics among his future targets, is still working as Mustafa Yağcı’s assistant today. He also helps people in mathematics by teaching distribution lessons on his Euler’s Table YouTube account.

“He is the kind of student, math enthusiast, and artist that all teachers want to have.” -Mustafa Yağcı

“He is a talent that can make you feel the spirit of Chopin, even though he has become younger with his touch and tone.” -Gulsin Onay